ကျွန်ုပ်တို့သည် ၁၉၈၃ ခုနှစ်မှစ၍ ကမ္ဘာကြီးကိုကြီးထွားလာအောင်ကူညီသည်

ASTM လက်မ Hydraulic Butt Fusion စက်များ

 • 12~24 inch butt fusion machine

  12 ~ 24 လက်မတင်းပါးပေါင်းစပ်စက်

  အသုံးပြုခြင်းနှင့်အသွင်အပြင်► PE, PP နှင့် PVDF ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပလတ်စတစ်ပိုက်နှင့် fittings တို့၏တင်းပါးဂဟေဆော်ရန်သင့်လျော်သည်။ ►အခြေခံဘောင်၊ ဟိုက်ဒရောလစ်ယူနစ်၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းကိရိယာ၊ အပူပြား၊ တောင်းနှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းများပါ ၀ င်သည်။ မြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်သောအပူချိန်ထိန်းချုပ်စနစ်နှင့်အတူ►ဖယ်ရှားနိုင်သော PTFE coated အပူပြား။ ►နိမ့်ကျသောဖိအားသည်သေးငယ်သည့်ပိုက်များ၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောဂဟေအရည်အသွေးကိုသေချာစေသည်။ ►ပြောင်းလဲနိုင်သောဂဟေအနေအထားသည်အမျိုးမျိုးသော fittings များကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာဂဟေဆော်နိုင်သည်။ ►တိကျမှန်ကန်ပြီး shockproof ဖိအားမီတာ ...
 • 24~36 inch butt fusion machine

  24 ~ 36 လက်မတင်းပါးပေါင်းစပ်စက်

   အသုံးပြုခြင်းနှင့်အသွင်အပြင်► PE, PP နှင့် PVDF ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပလတ်စတစ်ပိုက်နှင့် fittings တို့၏တင်းပါးဂဟေဆော်ရန်သင့်လျော်သည်။ ►အခြေခံဘောင်၊ ဟိုက်ဒရောလစ်ယူနစ်၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းကိရိယာ၊ အပူပြား၊ တောင်းနှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည်။ မြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်သောအပူချိန်ထိန်းချုပ်စနစ်နှင့်အတူ►ဖယ်ရှားနိုင်သော PTFE coated အပူပြား။ ►နိမ့်ကျသောဖိအားသည်သေးငယ်သည့်ပိုက်များ၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောဂဟေအရည်အသွေးကိုသေချာစေသည်။ ►ပြောင်းလဲနိုင်သောဂဟေအနေအထားသည်အမျိုးမျိုးသော fittings များကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာဂဟေဆော်နိုင်သည်။ ►မြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်ဖိအားဒဏ်ခံနိုင်သောမီတာ ...
 • 24~48 inch butt fusion machine

  24 ~ 48 လက်မတင်းပါးပေါင်းစပ်စက်

   အသုံးပြုခြင်းနှင့်အသွင်အပြင်► PE, PP နှင့် PVDF ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပလတ်စတစ်ပိုက်နှင့် fittings တို့၏တင်းပါးဂဟေဆော်ရန်သင့်လျော်သည်။ ►အခြေခံဘောင်၊ ဟိုက်ဒရောလစ်ယူနစ်၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းကိရိယာ၊ အပူပြား၊ တောင်းနှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည်။ မြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်သောအပူချိန်ထိန်းချုပ်စနစ်နှင့်အတူ►ဖယ်ရှားနိုင်သော PTFE coated အပူပြား။ ►နိမ့်ကျသောဖိအားသည်သေးငယ်သည့်ပိုက်များ၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောဂဟေအရည်အသွေးကိုသေချာစေသည်။ ►ပြောင်းလဲနိုင်သောဂဟေအနေအထားသည်အမျိုးမျိုးသော fittings များကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာဂဟေဆော်နိုင်သည်။ ►မြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်ဖိအားဒဏ်ခံနိုင်သောမီတာ ...
 • 2~6 inch butt fusion machine

  2 ~ 6 လက်မတင်းပါးပေါင်းစပ်စက်

   အသုံးပြုခြင်းနှင့်အသွင်အပြင်► PE, PP နှင့် PVDF ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပလတ်စတစ်ပိုက်နှင့် fittings တို့၏တင်းပါးဂဟေဆော်ရန်သင့်လျော်သည်။ ►အခြေခံဘောင်၊ ဟိုက်ဒရောလစ်ယူနစ်၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းကိရိယာ၊ အပူပြား၊ တောင်းနှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည်။ မြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်သောအပူချိန်ထိန်းချုပ်စနစ်နှင့်အတူ►ဖယ်ရှားနိုင်သော PTFE coated အပူပြား။ ►နိမ့်ကျသောဖိအားသည်သေးငယ်သည့်ပိုက်များ၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောဂဟေအရည်အသွေးကိုသေချာစေသည်။ ►ပြောင်းလဲနိုင်သောဂဟေအနေအထားသည်အမျိုးမျိုးသော fittings များကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာဂဟေဆော်နိုင်သည်။ ►မြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်ဖိအားဒဏ်ခံနိုင်သောမီတာ ...
 • 8~18 inch butt fusion machine

  8 ~ 18 လက်မတင်းပါးပေါင်းစပ်စက်

   အသုံးပြုခြင်းနှင့်အသွင်အပြင်► PE, PP နှင့် PVDF ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပလတ်စတစ်ပိုက်နှင့် fittings တို့၏တင်းပါးဂဟေဆော်ရန်သင့်လျော်သည်။ ►အခြေခံဘောင်၊ ဟိုက်ဒရောလစ်ယူနစ်၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းကိရိယာ၊ အပူပြား၊ တောင်းနှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည်။ မြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်သောအပူချိန်ထိန်းချုပ်စနစ်နှင့်အတူ►ဖယ်ရှားနိုင်သော PTFE coated အပူပြား။ ►နိမ့်ကျသောဖိအားသည်သေးငယ်သည့်ပိုက်များ၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောဂဟေအရည်အသွေးကိုသေချာစေသည်။ ►ပြောင်းလဲနိုင်သောဂဟေအနေအထားသည်အမျိုးမျိုးသော fittings များကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာဂဟေဆော်နိုင်သည်။ ►မြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်ဖိအားဒဏ်ခံနိုင်သောမီတာ ...
 • 4~12 inch butt fusion machine

  4 ~ 12 လက်မတင်းပါးပေါင်းစပ်စက်

   အသုံးပြုခြင်းနှင့်အသွင်အပြင်► PE, PP နှင့် PVDF ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပလတ်စတစ်ပိုက်နှင့် fittings တို့၏တင်းပါးဂဟေဆော်ရန်သင့်လျော်သည်။ ►အခြေခံဘောင်၊ ဟိုက်ဒရောလစ်ယူနစ်၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းကိရိယာ၊ အပူပြား၊ တောင်းနှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည်။ မြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်သောအပူချိန်ထိန်းချုပ်စနစ်နှင့်အတူ►ဖယ်ရှားနိုင်သော PTFE coated အပူပြား။ ►နိမ့်ကျသောဖိအားသည်သေးငယ်သည့်ပိုက်များ၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောဂဟေအရည်အသွေးကိုသေချာစေသည်။ ►ပြောင်းလဲနိုင်သောဂဟေအနေအထားသည်အမျိုးမျိုးသော fittings များကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာဂဟေဆော်နိုင်သည်။ ►မြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်ဖိအားဒဏ်ခံနိုင်သောမီတာ ...